70 parkeringsplasser i kjeller, samt gode parkeringsmuligheter på gateplan.

Parkeringskjelleren har innkjøring fra Fjordgata.